Wat wil jij doen?

Wil je aansluiten bij een bestaande kring?

Er zijn op dit moment 9 kringen actief, 4 boven de Westerschelde, 4 in Zeeuws-Vlaanderen en een kring in oprichting met dames uit de hele provincie. Sommige kringen zijn vol, andere kunnen nog nieuwe leden ontvangen.

Wil je zelf een nieuwe kring oprichten?

Dat kan natuurlijk ook!
Denk daarbij aan oud-collega’s, nichtjes die je zelden meer ziet, een vroegere buurvrouw of klasgenoot en je hebt zo een groepje bij elkaar. Klein beginnen is de kunst en de groep groeit binnen de kortste keren als een sneeuwbal, zodat je een stop moet invoeren.

Kijk onder het kopje “Praktische zaken” voor meer informatie. Voor ondersteuning mail je naar zeeuwsecirkel@zeelandnet.nl of bel je met de secretaris: 0113-65 51 74