Praktische zaken

Contributie

De jaarcontributie bedraagt 60,00 euro, waarvan 7 euro p.p. wordt afgedragen aan de verenigingskas voor de overhead en de collectieve aanvullende verzekering.  De contributie wordt gestort op de eigen bankrekening van de kring en wordt gebruikt voor de uitstappen om o.a. de gids te betalen. Per uitstap kan een eigen bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van het totale kostenplaatje, als er bijv. een lunch genoten wordt. Elke kring is autonoom en beslist zelf over de uitstappen, die altijd een educatief of cultureel karakter hebben.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.  Aanhaken kan te allen tijde. Opzegging moet geschieden vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een nieuwe of bestaande kring. Sommige kringen kunnen nog een paar leden gebruiken. Heb je belangstelling, meld je aan met het inschrijfformulier.

De eerste uitstap met een bestaande kring is mogelijk als kennismaking en verplicht niet tot verdere deelname. Een kleine vergoeding (6 euro + de kosten voor eigen rekening, die bepaald worden per uitstap afhankelijk van het bezoek) wordt hiervoor gevraagd. Daarna beslis je of je definitief lid wilt worden en betaal je de contributie naar rato van het resterende aantal uitstappen.

De voorwaarden voor een nieuwe kring wijken hiervan af. Tot een bankrekening geopend is, betaal je een bijdrage per persoon per uitstap, afhankelijk van de gezamenlijke kosten.

De Vereniging Zeeuwse Cirkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Op 19 mei 2017 zijn de statuten bij de notaris getekend.