Bestuur

Het algemeen bestuur van de Vereniging Zeeuwse Cirkel bestaat uit één afgevaardigde van elke kring + een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De zittingstermijn is vier jaar met een eenmalige verlenging. Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per jaar, het dagelijks bestuur één tot twee maal.

Jaarlijks wordt op een centrale locatie de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarvoor alle leden worden uitgenodigd.