Wie zijn wij?

We zijn een culturele en educatieve vereniging voor vrouwen, die maandelijks met elkaar op excursie gaan naar musea, bedrijven en instellingen uit belangstelling of nieuwsgierigheid. Een lezing organiseren of een theater- of filmvoorstelling bijwonen horen erbij. Stadswandelingen onder leiding van een gids zijn populair.

Samen dingen ondernemen, dichtbij en veraf, is heel leuk. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je ergens naar toe wilt, maar niet alleen?

Kringen

De Zeeuwse Cirkel bestaat uit kringen, tot nu toe verspreid over Zeeland. Maar ook dames uit andere provincies en Vlaanderen zijn van harte welkom. De grootte van de kring varieert van 15-30 dames. Sommige kringen gaan een halve dag, andere een hele dag met elkaar op stap. Iedere kring is vrij in het bepalen van het programma en de grootte van de groep, heeft een eigen budget en lokaal bestuur. 

Leeftijdsbeperkingen kennen we niet, iedereen is welkom. Maar een zekere mate van fitheid is nodig om bijv. een rondleiding in een bedrijf of museum, of een stadswandeling vol te houden. Gelukkig bestaat er sinds 1 januari een eigen kring nl. Licht en Luchtig, speciaal bedoeld voor dames, die niet meer zo fit zijn, ongeacht hun leeftijd! Met een vergelijkbaar programma als de andere kringen, maar met aandacht voor liften, stoelen, toegankelijke entree, duur van het bezoek enz.

Voor iedereen, die zich via een inschrijfformulier op deze website inschrijft, proberen we een plekje te zoeken bij één van de bestaande kringen. Als dat niet lukt omdat de kringen vol zijn, moet je helaas op de wachtlijst. Maar dat proberen we te voorkomen door zo snel als het kan met een nieuwe kring te starten.

Gelukkig is de wachtrij bij ons nooit zo lang